Warme William op bezoek!

Warme William op bezoek!

22 oktober verraste Warme William ons met een bezoek in hoogsteigen persoon. Hij vertelde ons dat bewegen belangrijk is. Daardoor voelen we ons ook goed in ons vel. Door samen te bewegen, komen we ook ‘dichter’ bij elkaar. De kinderen en juffen van het lager dansten dan ook, samen met Warme William, op het lied ‘Jerusalema’.