De school is neutraal, los van elke ideologische of confessionele dwang.

Alle kinderen worden evenwaardig behandeld.

De school is gemengd. Zowel jongens als meisjes kunnen er zich uitleven. Het kind staat centraal.

Heel wat lessen vertrekken vanuit de leefwereld en interesses van de kinderen.

Die interesses zijn niet elk jaar dezelfde, en dus kunnen de lesonderwerpen van jaar tot jaar anders zijn.

Er wordt ingespeeld op de actualiteit!

Kinderen krijgen de ruimte om te experimenteren.

De leerkrachten werken gelijkgericht vanuit een schooleigen visie.

De school is een basisschool. De integratie tussen kleuter- en lagere school krijgt zeer hoge prioriteit. Alle kinderen, klein en groot moeten er zich thuis voelen.

Blijvende aandacht voor initiatieven i.v.m. socio-emotionele ontwikkeling van de kinderen, preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerachterstanden.

Frustraties bestrijden via gedifferentieerd onderwijs.

Pesters mogen geen kansen krijgen.

Kinderen hebben inspraak via de leerlingenraad.

Gezellig ingerichte klaslokalen.

Kindvriendelijke speelplaats.

Het sportief karakter van de school moet verder uitgebouwd worden tot een volwaardige sportbasisschool, zonder compromissen t.o.v. de andere opvoedkundige aspecten. (zie tabblad ‘Sport‘)

De school werkt vernieuwend en volgt, op een doordachte manier, de evoluties in didactiek en pedagogiek op de voet, zonder de kinderen tot proefmateriaal te herleiden.

Gebruik van moderne methodes. Deze methodes worden niet slaafs gevolgd.

Wij werken niet uitsluitend productgericht, maar hebben ook oog voor het proces. Wij streven m.a.w een gezond evenwicht na tussen kennis en vaardigheden.

 

De Sportbasisschool kiest voor een geïntegreerde aanpak bij het aanbrengen van ICT-competenties.

Onze leerlingen krijgen verantwoordelijkheid in het lesgebeuren.

Wij streven een intense samenwerking en interactie tussen personeel, oudercomité, vriendenkring en inrichtende macht na, met de bedoeling om de school optimaal te laten functioneren.

De Sportbasisschool heeft oog voor mondiale en sociale problemen en zal de boodschap van solidariteit aan zijn kinderen meegeven. Ieder schooljaar wordt er een project mondiale vorming uitgewerkt.

Wij streven een intense samenwerking en interactie tussen personeel, oudercomité, vriendenkring en inrichtende macht na, met de bedoeling om de school optimaal te laten functioneren.

De opbrengst van de jaarlijkse sponsorloop wordt geheel of gedeeltelijk gestort op de rekening van een goed doel. Het gebeurt dat een deel van het sponsorgeld naar een concreet, kleiner project gaat.

De school staat open voor de mening van iedereen en houdt daar in de grootst mogelijke mate rekening mee.

Schoolreglement

Schoolreglement-Heusden-met-link-nieuw