Een uniek pedagogisch project

 Missie

Wij streven ernaar elk kind alle kansen te geven zich volgens eigen mogelijkheden te ontplooien tot een sterke, vaardige en sportieve persoonlijkheid.

Visie

We begeleiden elk kind in het verder ontwikkelen van een eigen persoonlijkheid met een grondige kennis en een sportieve en gezonde levensstijl als basis. Het verwerven van hedendaagse vaardigheden en aandacht voor cultuur en milieu ondersteunen deze ontwikkeling.

Het gedreven en dynamisch team van de school zal hiervoor

 • elke betrokkenheid van ouders stimuleren
 • de kwaliteit van haar onderwijs bewaken
 • professionaliseren
 • materialen en didactiek doordacht opvolgen en vernieuwen

Elk kind is welkom op onze school.

Respect, inzet en verantwoordelijkheid voor zichzelf en de ander staan voorop.

Pluralisme, openheid ten aanzien van verschillende levensbeschouwingen en een positieve kijk op diversiteit, zijn belangrijke waarden en normen die we meegeven. We zorgen voor elk kind door een open en intense communicatie te voeren met het kind en met zijn directe omgeving.

Er is veel aandacht voor

 • het verder ontwikkelen van een eigen, sterke persoonlijkheid
 • het sociaal en mentaal welbevinden van de kinderen
 • het stimuleren van talenten en interesses

Daarom zorgen we voor een uitgebreid en gevarieerd aanbod aan activiteiten binnen en buiten de lestijden en veel kansen tot bewegen. We gaan regelmatig op stap buiten de schoolmuren. Ook de meerdaagse activiteiten dragen bij tot het vormen van een eigen persoonlijkheid.

Een uitgebreide zorgwerking geeft de kinderen alle kansen, zodat elk kind op zijn niveau kan verder studeren in het middelbaar onderwijs en kan deelnemen aan de maatschappij.

Vanuit de gedragen visie op zorg zet iedereen zoveel mogelijk in op preventie. Het zorgteam coördineert alle acties, differentiërende maatregelen (van herhaling tot uitbreiding) en eventuele ondersteuning door derden.

Om dit te realiseren heeft het hele schoolteam een sterke overlegcultuur ontwikkeld. Ouders/opvoeders worden betrokken bij het nemen van specifieke kindgerichte acties.

Het gemotiveerd en professioneel leerkrachtenteam biedt accurate leerstof aan en bouwt aan een grondige kennis. Met gevarieerde werkvormen en educatieve uitstappen stimuleren we het plezier van leren en ontdekken. De vele bewegingsmogelijkheden ondersteunen de motivatie, het welbevinden, de concentratie bij het leren en het verankeren van kennis.

Plezier beleven aan bewegen, in de brede zin van het woord, staat voorop.

Leerkrachten met een opleiding in de lichamelijke opvoeding zorgen voor een ruim en gevarieerd aanbod tijdens en buiten de lessen en hebben ook aandacht voor fietsvaardigheden en overlevingszwemmen.

Kinderen ontdekken hun bewegingsinteresses en talenten. Ze leren aandacht te hebben voor het eigen lichaam en zorg te dragen voor het fysiek en mentaal welzijn van zichzelf en hun naasten.

We laten de kinderen kennismaken met gevarieerde en gezonde voeding en nemen daarvoor een aantal bewuste keuzes. Hygiëne en kennis van EHBO krijgen een plaats in het leerstofpakket.

De vele sportieve momenten en de veelvuldige aandacht voor gezondheid zorgen voor een sterke persoonlijkheidsontwikkeling van onze kinderen.                         

Binnen onze onderwijstijd plannen we ruimte in om

 • sociale en communicatieve vaardigheden te ontwikkelen
 • samenwerking en Fair Play te trainen
 • digitale vaardigheden te verwerven
 • zelfredzaamheid en zelfstandigheid in leren en werken te stimuleren

We voeden op deze manier de motivatie tot levenslang leren.         

Evoluties binnen de onderwijswereld worden op de voet gevolgd en sturen onze bewuste en doordachte keuzes tot vernieuwen.

Om de wereld en de diversiteit in de samenleving te ontdekken plannen we onder andere heel wat uitstappen. We brengen cultuur naar de school in de vorm van workshops en theatervoorstellingen. De kinderen ontwikkelen vaardigheden om zelf uitdrukking te geven aan kunst en cultuur en we bieden hen mogelijkheden om dit voor publiek te brengen.

Met een reeks zorgvuldig gekozen activiteiten leren de kinderen gepaste attitudes om zorgzaam en respectvol met materiaal, het milieu en de omgeving om te gaan. Een groene, natuurlijke omgeving zowel in de klas als op de speelplaats zorgen mee voor de milieubewuste vorming van de kinderen.

 

Schoolreglement-Heusden-2022-2023pedagogisch-projectversie2DEFINITIEF