De kijkdag is voorbij.

Wil je onze school nog  leren kennen?

Geen probleem, contacteer ons om een afspraak te maken.

 

Tot dan!

Kennis maken?

Contacteer ons via telefoon (09/230.63.56) of mail (secretariaat@sportbasisschool.be).

Instapdata jongste kleuters

Kinderen moeten ten minste twee jaar en zes maanden zijn om toegelaten te worden in het kleuteronderwijs. Kleuters tussen 2,5 jaar en 3 jaar kunnen enkel instappen op volgende instapdata:

 • de eerste schooldag na de zomervakantie
 • de eerste schooldag na de herfstvakantie
 • de eerste schooldag na de kerstvakantie
 • de eerste schooldag van februari
 • de eerste schooldag na de krokusvakantie
 • de eerste schooldag na de paasvakantie
 • de eerste schooldag na hemelvaart

Klik hier om zelf te berekenen wanneer jouw kind kan instappen in de kleuterschool.

Voor de lagere school zijn er geen vaste instapdata. Instappen kan tijdens het schooljaar dus elke dag.

Maximum capaciteit

In de gemeenteraad van 22/04/2010 werd beslist een maximum capaciteit  in te voeren voor onze school. De beschikbare capaciteit ziet u onderaan de pagina.

 • Kleuters: maximum 50 kinderen toegelaten per geboortejaar
 • Lager: maximum 50 kinderen toegelaten per leerjaar

Inschrijvingsprocedure

 • Voorrangsregeling: voor leerlingen die tot eenzelfde leefeenheid behoren is een voorrangsregeling van toepassing. Zij kunnen inschrijven tussen 1 september en 31 januari.

Andere kinderen die willen inschrijven voor het volgende schooljaar en/of geboren zijn vanaf 2022, kunnen aanmelden via een digitaal systeem. De link naar het systeem zal vanaf 27 februari beschikbaar staan.

 • vanaf 27/02/2024 12u00  t.e.m. 19/03/2024 12u00 loopt de aanmeldingsperiode
 • vanaf 20/03/2024 t.e.m. 18/04/2024 gebeurt de toewijzing. (mogelijkheid tot inschrijven in de school naar keuze of niet)
 • ten laatste 19/04/2024 wordt de toewijzing bekendgemaakt.
 • van 22/04/2024 t.e.m. 13/05/2024 kan je met de toewijzing op de school terecht om de officiële inschrijving te realiseren
 • vanaf 23/05/2024 loopt de vrije inschrijvingsperiode voor de kinderen van ouders die geen gebruik maakten van het digitale aanmeldingssysteem.

Het systeem werkt volgens richtlijnen die ons door het ministerie van onderwijs opgelegd worden:

 • De aanmeldingen worden eerst gesorteerd volgens de keuze van de school.
 • Indien de maximumcapaciteit overschreden wordt, is wandelafstand van het domicilieadres tot de school, het tweede criterium om te bepalen welke kinderen kunnen ingeschreven worden. 

Capaciteit 

schooljaar 2023- 2024 (update 12 januari 2024)

 

Geboortejaar

Maximum

Huidig aantal

Vrije plaatsen

instappers

2022 50 22 28

Peuters

2021

50

37

13

Eerste kleuterklas

2020

50

38

12

Tweede kleuterklas

2019

50

41

9

Derde kleuterklas

2018

50

42

8

LAGER

       

Eerste leerjaar

2016

50

48

2

Tweede leerjaar

2015

50

46

4

Derde leerjaar

2015

50

40

10

Vierde leerjaar

2014

50

37

13

Vijfde leerjaar

2013

50

43

7

Zesde leerjaar

2012

50

46

4