Aanmelden (voor de kinderen die niet tot de voorrangsroepen behoren) kan tussen 28 februari en 21 maart via een digitaal aanmeldingssysteem.
Meer info vindt u verder op deze pagina.

Kennis maken?

Wij stellen u graag vrijblijvend onze school en onze werking voor. Gelieve vooraf een afspraak te maken, dan kunnen we voldoende tijd voorzien voor de kennismaking en een rondleiding op onze school. Dit kan via bovenstaande aanvraag, we contacteren u dan nog om concreet af te spreken. Een telefoontje (09/230.63.56) of mailtje (secretariaat@sportbasisschool.be) kan ook.

Instapdata jongste kleuters

Kinderen moeten ten minste twee jaar en zes maanden zijn om toegelaten te worden in het kleuteronderwijs. Kleuters tussen 2,5 jaar en 3 jaar kunnen enkel instappen op volgende instapdata:

 • de eerste schooldag na de zomervakantie
 • de eerste schooldag na de herfstvakantie
 • de eerste schooldag na de kerstvakantie
 • de eerste schooldag van februari
 • de eerste schooldag na de krokusvakantie
 • de eerste schooldag na de paasvakantie
 • de eerste schooldag na hemelvaart

Opgelet! Kleuters die op één van de instapdata juist 2 jaar en 6 maanden worden, kunnen onmiddellijk naar school komen. Inschrijven kan uiteraard vooraf gebeuren.

Klik hier om zelf te berekenen wanneer jouw kind kan instappen in de kleuterschool.

Voor de lagere school zijn er geen vaste instapdata. Instappen kan dus elke dag van het schooljaar.

Maximum capaciteit

In de gemeenteraad van 22/04/2010 werd beslist een maximum capaciteit  in te voeren voor onze school. 

 • Kleuters: maximum 50 kinderen toegelaten per geboortejaar
 • Lager: maximum 50 kinderen toegelaten per leerjaar

Inschrijvingsprocedure

 • Voorrangsregeling: voor leerlingen die tot eenzelfde leefeenheid behoren is een voorrangsregeling van toepassing. Zij kunnen inschrijven tussen 1 september en 31 januari.

Andere kinderen, geboren in 2021, kunnen aanmelden via een digitaal systeem.

 • vanaf 28/02/2023 om 8u00 t.e.m. 21/03/2023 16u00 loopt de aanmeldingsperiode
 • vanaf 22/03/2023 t.e.m.20/04/2023 gebeurt de toewijzing. (mogelijkheid tot inschrijven in de school naar keuze of niet)
 • van 24/04/2023 t.e.m. 15/05/2023 kan je met de toewijzing op de school terecht om de officiële inschrijving te realiseren
 • vanaf 23/05/2023 loopt de vrije inschrijvingsperiode voor de kinderen van ouders die geen gebruik maakten van het digitale aanmeldingssysteem.

Meer info over het digitaal aanmeldingssysteem volgt nog.

Het systeem werkt volgens richtlijnen die ons door het ministerie van onderwijs opgelegd worden:

 • De aanmeldingen worden eerst gesorteerd volgens de keuze van de school.
 • Indien de maximumcapaciteit overschreden wordt, is afstand tot de school het tweede criterium om te bepalen welke kinderen kunnen ingeschreven worden. 

Capaciteit

schooljaar 2022- 2023 (update november 2022)

 

Geboortejaar

Maximum

Huidig aantal

Vrije plaatsen

KLEUTERS

       

Peuters

2020

50

41

9

Eerste kleuterklas

2019

50

41

9

Tweede kleuterklas

2018

50

42

8

Derde kleuterklas

2017

50

50

0

LAGER

       

Eerste leerjaar

2016

50

50

0

Tweede leerjaar

2015

50

39

11

Derde leerjaar

2014

50

37

13

Vierde leerjaar

2013

50

48

2

Vijfde leerjaar

2012

50

48

2

Zesde leerjaar

2009

50

49

1