Kennis maken?

Wij stellen u graag vrijblijvend onze school en onze werking voor. Gelieve vooraf een afspraak te maken, dan kunnen we voldoende tijd voorzien voor de kennismaking en een rondleiding op onze school. Een telefoontje (09/230.63.56) of mailtje (secretariaat@sportbasisschool.be) volstaat.

 

Kinderen moeten ten minste twee jaar en zes maanden zijn om toegelaten te worden in het kleuteronderwijs.Kleuters tussen 2,5 jaar en 3 jaar kunnen enkel instappen op volgende instapdata:

  • de eerste schooldag na de zomervakantie
  • de eerste schooldag na de herfstvakantie
  • de eerste schooldag na de kerstvakantie
  • de eerste schooldag van februari
  • de eerste schooldag na de krokusvakantie
  • de eerste schooldag na de paasvakantie
  • de eerste schooldag na hemelvaart

Opgelet! Kleuters die op één van de instapdata juist 2 jaar en 6 maanden worden, kunnen onmiddellijk naar school komen. Inschrijven kan uiteraard vooraf gebeuren.

Klik hier om zelf te berekenen wanneer jouw kind kan instappen in de kleuterschool.

Voor de lagere school zijn er geen vaste instapdata. Instappen kan dus elke dag van het schooljaar.

 

Aanmelding

In de gemeenteraad van 22/04/2010 werd beslist een maximum capaciteit  in te voeren voor onze school. Deze maximum capaciteit wordt als volgt bepaald:

  • Kleuters: maximum 50 kinderen toegelaten per geboortejaar
  • Lager: maximum 50 kinderen toegelaten per leerjaar

 

  • Voorrangsregeling: voor leerlingen die tot eenzelfde leefeenheid behoren is een voorrangsregeling van toepassing. Zij kunnen inschrijven tussen 1 september en 1 maart.

Kinderen geboren in 2017 die voorrang genieten mogen ingeschreven worden vanaf 1 september 2018.  Andere kinderen kunnen inschrijven vanaf 1 maart 2019.  De inschrijving moet gebeuren tijdens de schooluren zoals vastgesteld in het  schoolreglement.