Je kind inschrijven vanaf maandag 7 maart (om 9u):
Klik op onderstaande knop om het formulier voor de aanvraag tot inschrijving te openen.
Vul de gevraagde gegevens zo volledig mogelijk in.
Wij contacteren u telefonisch in de loop van de week. U bent pas ingeschreven nadat wij dit bevestigd hebben.

Kennis maken?

Wij stellen u graag vrijblijvend onze school en onze werking voor. Gelieve vooraf een afspraak te maken, dan kunnen we voldoende tijd voorzien voor de kennismaking en een rondleiding op onze school. Een telefoontje (09/230.63.56) of mailtje (secretariaat@sportbasisschool.be) volstaat.

Kinderen moeten ten minste twee jaar en zes maanden zijn om toegelaten te worden in het kleuteronderwijs. Kleuters tussen 2,5 jaar en 3 jaar kunnen enkel instappen op volgende instapdata:

  • de eerste schooldag na de zomervakantie
  • de eerste schooldag na de herfstvakantie
  • de eerste schooldag na de kerstvakantie
  • de eerste schooldag van februari
  • de eerste schooldag na de krokusvakantie
  • de eerste schooldag na de paasvakantie
  • de eerste schooldag na hemelvaart

Opgelet! Kleuters die op één van de instapdata juist 2 jaar en 6 maanden worden, kunnen onmiddellijk naar school komen. Inschrijven kan uiteraard vooraf gebeuren.

Klik hier om zelf te berekenen wanneer jouw kind kan instappen in de kleuterschool.

Voor de lagere school zijn er geen vaste instapdata. Instappen kan dus elke dag van het schooljaar.

Inschrijving

In de gemeenteraad van 22/04/2010 werd beslist een maximum capaciteit  in te voeren voor onze school. Deze maximum capaciteit wordt als volgt bepaald:

  • Kleuters: maximum 50 kinderen toegelaten per geboortejaar
  • Lager: maximum 50 kinderen toegelaten per leerjaar

  • Voorrangsregeling: voor leerlingen die tot eenzelfde leefeenheid behoren is een voorrangsregeling van toepassing. Zij kunnen inschrijven tussen 1 september en 1 maart.

Kinderen geboren in 2020 die voorrang genieten mogen ingeschreven worden vanaf 1 september 2021. 

Andere kinderen, geboren in 2020, kunnen inschrijven vanaf de eerste schooldag van maart 2022.  De inschrijving moet gebeuren tijdens de schooluren zoals vastgesteld in het  schoolreglement. In 2022 zal de inschrijving dus gebeuren op maandag 7 maart.

De inschrijvingen zullen op 7 maart vanaf 9u digitaal doorgaan. Op de homepagina van onze website komt een link naar een online formulier. Daar vult u een aantal gegevens in (naam en geboortedatum peuter, namen telefoonnummers en mailadressen van de ouders) Het versturen van het formulier geldt als aanvraag tot inschrijving.

Mocht u niet in de mogelijkheid zijn het formulier online in te vullen, kan u vanaf 9u contact opnemen met het secretariaat (09/230.63.56) . Wij vullen dan voor u het formulier in. Zo komt uw aanvraag ook in de chronologische volgorde terecht.

We kennen de inschrijvingen in chronologische volgorde van binnenkomen toe. We mogen hierbij de maximumcapaciteit niet overschrijden. In de loop van de dag wordt u op de hoogte gebracht of de inschrijving al dan niet toegekend wordt. We maken dan ook afspraken voor de verdere afhandeling ervan. 

Capaciteit

schooljaar 2021- 2022 (update 1 maart 2021)

 

Geboortejaar

Maximum

Huidig aantal

Vrije plaatsen

KLEUTERS

       

Peuters

2018

50

42

8

Eerste kleuterklas

2017

50

50

0

Tweede kleuterklas

2016

50

50

0

Derde kleuterklas

2015

50

42

8

LAGER

       

Eerste leerjaar

2014

50

42

8

Tweede leerjaar

2013

50

48

2

Derde leerjaar

2012

50

48

2

Vierde leerjaar

2011

50

50

0

Vijfde leerjaar

2010

50

50

0

Zesde leerjaar

2009

50

47

3

schooljaar 2021- 2022 (update 3/12/ 2021)

 

 

Geboortejaar

maximum

Huidig aantal

Vrije plaatsen

KLEUTERS

       

peuters

2019

50

45

5

Eerste kleuterklas

2018

50

41

9

Tweede kleuterklas

2017

50

48

2

Derde kleuterklas

2016

50

50

0

LAGER

       

Eerste leerjaar

2015

50

40

10

Tweede leerjaar

2014

50

40

10

Derde leerjaar

2013

50

47

3

Vierde leerjaar

2012

50

48

2

Vijfde leerjaar

2011

50

50

0

Zesde leerjaar

2010

50

50

0