ICT

Sinds het schooljaar 2007-2008 moet elke lagere school de eindtermen ICT nastreven. De Sportbasisschool timmert echter al vele jaren aan de ICT-weg en daar plukken onze leerlingen de vruchten van.

Infrastructuur

  • In elke klas minstens 1 vaste computer.
  • In elke klas wordt deze aangevuld met minstens 2 laptops voor de leerlingen.
  • In elke klas zijn er 2 Ipads ter beschikking.
  • 13 digitale schoolborden met beamer of touchscreen; voor elke lagere klas één.
  • Nog enkele andere tablets waar kleuters hun eerste ervaringen mee kunnen opdoen.

Visie

  • Wij hebben geenzins de bedoeling om ICT-experten van onze leerlingen te maken.
  • De computer wordt geïntegreerd gebruikt in de dagdagelijke lessen/activiteiten. Er staan geen afzonderlijke ‘computerlessen’ in onze lessenroosters. ICT wordt eigenlijk gebruikt om de dagdagelijke leerstof op een andere manier aan te leren.
  • In alle klassen wordt de computer ingeschakeld via het hoekenwerk.

Veiligheid

Wij leren onze leerlingen bewust omgaan met de gevaren van het internet.

De draaischijven van onze ICT-werking: ICT-coördinatoren Tom Demeyer en Thierry Defrance

Een vraagje voor de ICT-co’s? Stuur gerust een mailtje! (ictco@sportbasisschool.be)