ICT

Sinds het schooljaar 2007-2008 moet elke lagere school de eindtermen ICT nastreven. De Sportbasisschool timmert echter al vele jaren aan de ICT-weg en daar plukken onze leerlingen de vruchten van.

Infrastructuur

  • De computerklas voor L1, L2, L3 en L4.
  • In L5 en L6 hebben de kinderen hun eigen laptop.
  • In elke klas zijn er 2 tot 3 Ipads ter beschikking.
  • 13 digitale schoolborden met beamer of touchscreen; voor elke lagere klas één.
  • Nog enkele tablets waar kleuters hun eerste ervaringen mee kunnen opdoen.
  • Beebot-programmeerrobotjes voor de kleuterklas en de eerste graad.

Visie

  • Wij hebben geenszins de bedoeling om ICT-experten van onze leerlingen te maken.
  • De computer wordt geïntegreerd gebruikt in de dagelijkse lessen/activiteiten.
  • Om specifieke computervaardigheden te oefenen wordt er wekelijks een les in de computerklas gegeven (L1 tem L4)
  • Leerlingen van L4 leren tijdens de ICT lessen typen. Zo kunnen ze vlot met de eigen laptop overweg in L5 en L6.

Veiligheid

Wij leren onze leerlingen bewust omgaan met de gevaren van het internet. Elk jaar komt een spreker op school spreken over mediawijsheid, online pesten en online gedrag.  Daarnaast neemt de 3e graag elk jaar deel aan ‘De schaal van M’.

De draaischijven van onze ICT-werking: ICT-coördinator Joenes Blancquaert en de coördinatoren van de gemeente Destelbergen.

Een vraagje voor de ICT-co’s? Stuur gerust een mailtje! (ictco@sportbasisschool.be)