Met het zorgbeleid van onze school willen we alle leerlingen zoveel mogelijk kansen bieden om zich te ontwikkelen tot sociaal-emotioneel evenwichtige kinderen die beschikken over voldoende inhoudelijke bagage zodat ieder op zijn niveau, zonder grote problemen kan verder studeren in het middelbaar onderwijs.

Onze visie

Om ons zorgbeleid goed te kunnen coördineren kiezen we ervoor om alle initiatieven te bundelen onder de noemer zorg. We tekenen voor onze kinderen een traject uit dat iedereen de kans biedt om het op zijn manier te doorlopen. Hierbij wordt elk kind in de eerste plaats begeleid door de klastitularis, maar eventueel ook door een zorgleerkracht, de zorgcoördinator, externen (CLB, logo ….)
In eerste instantie willen wij zo preventief mogelijk werken. Eventuele problemen proberen we dan ook in de mate van het mogelijke klasintern op te lossen door o.a. leerstof op niveau van elk kind aan te bieden. Pas als de moeilijkheden dermate groot worden dat dit niet meer mogelijk is opteren we ervoor om het kind uit de klasgroep te nemen en individueel te begeleiden. De klastitularis blijft steeds de belangrijkste persoon in de begeleiding van het kind.

De draaischijf van onze zorgwerking: Zorgcoördinator Gonda De Brakeleer

Juf Gonda De Brakeleer is elke maandagvoormiddag, dinsdag, woensdag en donderdag op school. Heb je een vraag voor haar? Aarzel niet om haar te contacteren. Het is handig als u vooraf een afspraak maakt. Een telefoontje of mailtje volstaat (zorgco@sportbasisschool.be).