De Sportraad staat in voor het buitenschoolse sportaanbod. Focus ligt op bewegen in het

algemeen en ontdekken van andere sportdisciplines. De Sportraad organiseert jaarlijks een

sneukeltocht of familiesportdag.

Overzicht van het aanbod voor de schoolkinderen:

  • Sportaanbod op woensdagnamiddag
  • Circus
  • Schaken
  • Sportsnack
  • Kleuterturnen
  • Ondersteuning sportdagen

De Sportraad komt ongeveer tweemaandelijks samen om bovenstaande thema’s te bespreken in een brede groep van ouders, leerkrachten en directie.

Zie ook de schoolkalender.