Het oudercomité is een groep geëngageerde ouders die bereid zijn mee te bouwen aan onze kindgerichte school.

Het oudercomité werkt vanaf het schooljaar 2020-2021 meer thematisch:

  • 2 vergaderingen met het onderwerp aangebracht door de school
  • 1 thematische avond
  • 1 avond om te recapituleren en vooruit te kijken

Elke ouder is vrij om aan te sluiten bij 1 of meerdere vergaderingen, zonder enige verplichtingen.

Vaak groeien er subgroepjes uit voort die daarna autonoom verder werken, zoals het kriebelteam en de gezonde snack. Ook een werkgroep verkeer zag in 2020 het levenslicht en realiseerde zaken zoals de schoolstraat en de fietspool.

Zie ook de schoolkalender.