Het oudercomité is een groep geëngageerde ouders die bereid zijn mee te bouwen aan onze kindgerichte school.

De educatieve werking van het oudercomité spitst zich toe op verschillende thema’s:

  • Zorgbeleid
  • Sociale omgang en conflicthantering
  • Verkeersveiligheid op en rond de school
  • Voeding en voedingseducatie op school
  • naschoolse opvang

Het oudercomité komt ongeveer tweemaandelijks samen om bovenstaande thema’s te bespreken in een brede groep van ouders, leerkrachten en directie.

Zie ook de schoolkalender.