Het Feestcomité organiseert per schooljaar een aantal activiteiten voor de kinderen, ouders en vrienden van de school. De opbrengst van deze activiteiten wordt integraal geïnvesteerd in extra educatief en recreatief kwalitatief aanbod voor de schoolkinderen.

Activiteiten Feestcomité Resultaat: extra aanbod voor de schoolkinderen
Eetfestijn: Sneeuwklassen voor de 6des
Kerstmarkt op school: Sportklassen
Quiz: Boerderijklassen
Bodega van de kinderfuif: Franse lessen
Schoolfeest: Uitstappen klassen
Tombola: Geschenken

 

Het Feestcomité komt ongeveer tweemaandelijks samen om alle activiteiten te evalueren en voor te bereiden in een brede groep van ouders, vrienden van de school, leerkrachten en directie.

Zie ook de schoolkalender.