MEE met ICT

Een moderne ICT-infrastructuur in combinatie met ICT-vaardige leerkrachten.

ICT

Sinds het schooljaar 2007-2008 moet elke lagere school de eindtermen ICT nastreven. De Sportbasisschool timmert echter al vele jaren aan de ICT-weg en daar plukken onze leerlingen de vruchten van.

Infrastructuur

  • In elke klas minstens 1 computer.
  • In elke klas wordt deze aangevuld met minstens 2 laptops voor de leerlingen.
  • In elke klas zijn er 2 tot 3 Ipads ter beschikking.
  • 13 digitale schoolborden met beamer of touchscreen; voor elke lagere klas één.
  • Nog enkele tablets waar kleuters hun eerste ervaringen mee kunnen opdoen.
  • Een lighthouse-beamer waarmee kleuters hun eerste digitale ervaringen kunnen opdoen.
  • Beebot-programmeerrobotjes voor de kleuterklas en de eerste graad.

Visie

  • Wij hebben geenszins de bedoeling om ICT-experten van onze leerlingen te maken.
  • De computer wordt geïntegreerd gebruikt in de dagelijkse lessen/activiteiten. Er staan geen afzonderlijke ‘computerlessen’ in onze lessenroosters. ICT wordt eigenlijk gebruikt om de leerstof op een andere manier aan te leren.
  • In alle klassen wordt de computer ingeschakeld via het hoekenwerk.

Veiligheid

Wij leren onze leerlingen bewust omgaan met de gevaren van het internet. Elk jaar komt een spreker op school spreken over mediawijsheid, online pesten, online gedrag, … Daarnaast neemt de 3e graag elk jaar deel aan ‘De schaal van M’.

De draaischijven van onze ICT-werking: ICT-coördinatoren Tom Demeyer (pedagogisch ICT-co) en Thierry Defrance (technisch ICT-co)

Een vraagje voor de ICT-co’s? Stuur gerust een mailtje! (ictco@sportbasisschool.be)