1. DECRETAAL GEDEELTE
2. SCHOOLORGANISATIE
  1. Organigram
  2. Adresgegevens school, SG Reinaert, inspectie, pedagogische begeleidingsdienst, CLB
  3. Leerlingen
  4. Aanwending lestijdenpakket schooljaar 2018 – 2019 kleuter en lagere  / zorg, adm, lbv, ict
  5. Personeel

6. Overlegstructuren

7. Afspraken tussen schoolbestuur en het schoolteam

8. afspraken tussen SG.Reinaert en het schoolteam

9. Afspraken tussen school, ouders en leerlingen

10. Schooleigen afspraken

11. Functiebeschrijvingen

3. SCHOOLJAAR 2018 -2019 PRAKTISCH
4. PEDAGOGISCH GEDEELTE
  1. Zorg
  2. Nascholingsplan
  3. beleidsplan

8. trajecten

9. jaarplannen: zwemmen / LO + afspraken lesverdeling

5. VEILIGHEID
  1. Brandveiligheid