Door elke lagere klas wordt 1 leerling verkozen om de klas te vertegenwoordigen in de leerlingenraad.
De vergaderingen gaan door om de 6 weken.
  • Er is een ideeënbus waar alle leerlingen briefjes kunnen in posten. Deze ideeën worden tijdens de leerlingenraad besproken.  Niet alleen de voorstellen, maar ook de oplossingen en beslissingen kunnen grotendeels door de leerlingen zelf genomen worden.
    De leerlingen worden zelf aan het denken gezet. Is dit wel mogelijk? Zijn er alternatieven? Wat zou de kostprijs hiervan zijn? Enz…
  • Tijdens de vergadering wordt ook meteen een verslag getypt.  Beslissingen die meteen genomen kunnen worden, worden meteen genoteerd in het verslag. Andere zaken worden eerst voorgelegd aan de directie alvorens deze doorgevoerd worden.
  • Nadien wordt het verslag in de klassen verspreid en worden de beslissingen meegedeeld aan de kinderen. Dit gebeurt door de kinderen uit de leerlingenraad.