Vanaf het 4e leerjaar is er uit elke klas 1 leerling aangesteld die zetelt in de leerlingenraad. Deze leerling wordt door de klas zelf verkozen en vertegenwoordigt dan ook de hele klas.
De vergaderingen gaan door om de 6 weken. Elke vergadering duurt ongeveer 45 minuten.
  • Om de 6 weken vergadert de leerlingenraad. In de week dat de leerlingenraad samenkomt, wordt er op maandag in alle klassen een formulier uitgedeeld waarop nieuwe voorstellen of veranderingen genoteerd kunnen worden. Deze briefjes worden opgehaald door de voorzitters van de leerlingenraad uit het 6e leerjaar. Deze voorzitters maken hiervan een verslag op dat op vrijdag meegebracht wordt naar de vergadering.
  • Alle voorstellen die op deze briefjes staan, worden dan besproken tijdens de leerlingenraad.
  • Het is belangrijk dat de voorstellen vanuit de kinderen komen. Niet alleen de voorstellen, maar ook de oplossingen en beslissingen kunnen grotendeels door de leerlingen zelf genomen worden.
    De leerlingen worden zelf aan het denken gezet. Is dit wel mogelijk? Zijn er alternatieven? Wat zou de kostprijs hiervan zijn? Enz…
  • Tijdens de vergadering wordt ook meteen een verslag getypt.  Beslissingen die meteen genomen kunnen worden, worden meteen genoteerd in het verslag.
    Andere zaken worden eerst voorgelegd aan de directie alvorens deze doorgevoerd worden.
  • Nadien wordt het verslag in de klassen verspreid en worden de beslissingen meegedeeld aan de kinderen. Dit gebeurt door de kinderen uit de leerlingenraad. Zij krijgen elk een aantal klassen toegewezen.