Het oudercomité is samengesteld uit het dagelijks bestuur en de leden.

Er wordt tweemaandelijks samengekomen met het voltallige oudercomité.
Het dagelijks bestuur komt één maand op voorhand samen om de agenda op te stellen.

Het dagelijks bestuur

De leden van het dagelijks bestuur vangen de problemen op, profileren ideeën en stellen de agenda op voor de vergaderingen van het oudercomité.
Daarnaast zijn zij het rechtstreekse aanspreekpunt voor een aantal onderwerpen.

  • Nadia Hoedemaekers
  • Saskia Rogge
  • Koen Coppens
  • Maaike De Crop
  • Hannelore Waterschoot
  • Valerie Tetaert

E-mail